Некомерційна підтримка наукового журналу "Фізика живого" :
заступник головного редактора, технічний секретар, дизайн, верстка

Журнал «Фізика живого» - теоретичне i науково-практичне видання, зорієнтоване на інформаційне сприяння розвитку фізики живого.
Головним призначенням журналу є публікація статей та повідомлень, що виявляють тенденцію переходу від традиційної біофізики до підходів "фізики живого". Цей перехід ґрунтується на застосуванні міждисциплінарних синергетичних i квантових принципів у теоретичному опису живого на всіх рівнях його ієрархічної організації.

Журнал має міждисциплінарний характер i розрахований на спеціалістів у галузях теоретичної фізики, біофізики, радіофізики, біології та медицини. Періодичність видання на рік - один том.

Видавець журналу – Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоров'я України за сприяння
Асоціації медичних фізиків України, Українського біофізичного товариства, Українського синергетичного товариства.

Видається на кошти Міжнародного благодійного фонду Сергія Ciтькa.

Свідоцтво про реєстрацію № 142 KB від 18.10.1993 р.

Перейти до сторінок журналу "Фізика живого" >>> http://pa.science-center.net

 

 
Некомерційна підтримка офіційного сайту
Українського біофізичного товариства (УБФТ)


Українське біофізичне товариство є добровільною і самоврядною науковою організацією, науковою громадською організацією
викладачів, науковців, аспірантів та студентів, зайняти в галузі біофізики та суміжних з нею наук.

Перейти до сторінок УБФТ >>> http://ubs.science-center.net
 

© Мартинюк Віктор Семенович 2008