Наукове видання (рос.): В.С. Мартынюк, Н.А. Темурьянц, Б.М. Владимирский У природы нет плохой погоды: космичская погода в нашей жизни. - Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2008. - 179 с. ( під редакцією доктора біологічних наук, професора, директора Інституту фізіології імені Петра Богача Київського
національного університету імені Тараса Шевченка Миколи Юхимовича Макарчука)
ISBN 978-966-96879-1-3 УДК 532.98:577.35:75.033

В монографії автори доступно розповідають про вплив сонячної активності на біологічні і соціальні процеси, а також на техносферу. Наведено базові
уявлення про явище сонячної активності, міжпланетне середовище і найважливіші оболонки нашої планети, що захищають середовище існування від
безпосередньої дії капризів «космічної погоди». Наведено різноманітні приклади зв'язку життєдіяльності бактерій, рослин, тварин з варіаціями «космічної
погоди». Розглядаються питання про дію сонячної активності на організм людини, його психіку і поведінку. Детально розглядається зв'язок сонячної
активності з явищами суспільного життя. Представлено новітні дані про походження астрології, про раціональне «ядро» древньої вавілонської астрології.
Стисло викладено дані про вплив «далекого Космосу» на історію нашої планети і біологічну еволюцію. Стисло розглянуті сучасні уявлення про біологічну
дію екологічних чинників-посередників, які пов'язані з космічною погодою.
Книга розрахована на широке коло читачів різних спеціальностей, науковців, викладачів, аспірантів і студентів, що цікавиться міждисциплінарними
проблемами.
Подивитись зміст книги >>>
Купити зараз >>> http://store.science-center.net

   

Наукове видання: Тези доповідей VII Міжнародної кримської конференції “Космос і біосфера», 1 - 6 жовтня, 2007, Судак, Україна. – Київ: Видавець
В.С. Мартинюк, 2007.
– 264 с.


В матеріалах тез доповідей розглядається широке коло міждисциплінарних питань сучасної геліобіології, біофізики, фізики космічної погоди.
Розрахований на учасників конференції, а також широке коло читачів, які цікавляться проблемами впливу космічної погоди на біосферу и техносферу. 
ISBN 978966-96879-0-6     УДК [502.2 : 523.9](06)     ББК 20.1я 43 + 26.23я 43


Купити зараз >>> http://store.science-center.net

 

© Мартинюк Віктор Семенович 2008