Наукова та викладацька діяльність:

Доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,автор (співавтор) понад 100 публікацій з проблем
біофізики, електромагнітної біології та біофізики сонячно-біосферних з'вязків. Тривалий термін працював в Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського
і Кримському науковому центрі Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (м. Сімферополь). Є представником двох наукових шкіл - кримської
школи електромагнітної біології та київської наукової школи біофізики. Особисто підготував понад 20 студентів-дипломників, два з яких є лауреатами стипендій і премій
Президента України, Верховної Ради Автономної республіки Крим, Ради міністрів автономної республіки Крим і Національної академії наук України.
Підготував 3-х кандидатів наук.  

Приймав безпосередню участь у виданні наукових журналів  "Геополітика і екогеодинаміка регіонів ", "Учені записки Таврійського національного університету" и "Культура
народів Причорномор’я", "Фізика живого" (http://pa.science-center.net).

Організатор наукових міжнародних наукових конференцій "Прикладна фізична хімія", "Сучасні питання отримання і використання біологічно активних речовин ", "Космос і
біосфера", "Біофотони і когерентні системи в біології, біофізиці і біотехнології" та інші.

Організатор науково-інформаційних сайтів робочої групи «Космосі біосфера» http://cosmobio.science-center.net , міжнародної робочої групи з біофотоніки
http://gurwitsch.science-center.net;

Учасник міжнародного дослідницького проекту «IMMORTALITY», присвяченому вивченню біологічної дії електромагнітних полів техногенного походження на організм людини і тварин.

Відповідальний виконавець бюджетних дослідницьких проектів з проблем електромагнітної біології і біоритмології.


Громадська діяльність:

Учений секретар Українського біофізичного товариства (УБФТ) http://ubs.science-center.net

Більш детальна інформація - на персональних сторінках
www.mavis.science-center.net

 
 

© Мартинюк Віктор Семенович 2008